Du ser lägsta – högsta priser här, mer specifika priser ser du vid din bokning.

De billigare priserna på plockning, frans och brynfärgning är om du färgar/plockar dem i en verkningstid. Du ser mer exakta priser när du gjort dina val i bokningen.

Beskrivning Pris
Permanent inkl klipp (kort) 1500:-
Permanent inkl klipp (långt) 2440:-
Schamponering fön & styling kort/mellan/långt 350/470/750:-
Fransfärg / i samband m. färgbeh. 310/160:-
Brynfärg inkl plock / i samband m. färgbeh. 310/160:-
Frans & brynfärg inkl plock / i samband m färgbeh. 450/320:-
Enbart plock / i annan beh. 140/80:-